Impressie fundraising

impressieOndanks de hoge temperatuur was de Dare to Care fundraising in Praktijkcollege de Dreef, waar de airco installatie overuren maakte, een succes. Onze dank gaat dan ook uit naar deze school voor het beschikbaar stellen van hun locatie.

Al vroeg waren onze vrijwilligers aanwezig om te beginnen met de voorbereidingen voor de fundraising. De gezamenlijke lunch tussen de stands bepaalde meteen de gezellige sfeer voor de rest van de dag. Bij binnenkomst ontvingen de sprekers een lunchpakket bij binnenkomst dat vakkundig was bereid door de keuken brigade. Al de lekkere hapjes en broodjes zijn gesponsord en gedoneerd door Regina van Kitchen for Fashion, catering Joyce Mendes, Veronica van Praktijkcollege de Dreef, vrijwilligers Helianthe Dalen en Benita Reding.

Presentaties
Terwijl een groepje vrijwilligers besloot nog even in het winkelcentrum te flyeren, opende oprichtster Elisabeth Dalen om 13.00 uur met een presentatie over Dora Enterprise. Aansluitend vertelde Thijmen Klinkhamer van leer-werkplaats Pallas met een mooie en heldere presentatie vol passie wat hem beweegt en wat hij met zijn project in Mijdrecht wil bereiken.

Lya Young Afat, counselor en adviseur, startte haar presentatie met een Surinaams kinderversje. Tijdens haar spreektijd raakte ze de aanwezigen in de zaal diep. Met haar bewogen en voor een ieder herkenbare voorbeelden bewoog zij het publiek om hun dromen waar te maken: ‘Elkaar steunen’ en ‘Geloof blijven houden in jezelf’ was haar boodschap.

Hillegonda Schenkers heeft de aanwezigen overtuigd dat helpen werkt en dat je dat samen kunt doen. Contacten zijn zo gelegd om elkaar te helpen en de ‘mofina wan’ in Suriname te ondersteunen.

Tussen de verschillende presentaties door werd er flink gedanst en gegeten en zijn de standjes druk bezocht.

Marleen Brave van Stichting Opo Doro deelde haar ervaringen en waar zij tegenaan is gelopen tijdens haar naschoolse projecten in Suriname. Wat bij elke presentatie naar voren komt is; werken vanuit je hart geeft voldoening.

Muziek
DJ Shug la Sheedah heeft haar contacten aangeboord voor een gastoptreden van zangeres Tranga Rugi. Met haar nummers drukte ze de aanwezigen opnieuw op het hart Suriname in ons hart te sluiten. Ook de korte film prikkelde bij de aanwezigen een gemis, maar vooral hun Liefde voor Suriname. De film was volgens de aanwezigen dan ook veel te kort.

Veiling
De Dare to Care veiling was niet alleen ludiek, maar ook een succes. De aanwezigen hadden er schik in even als veilingmeester Elisabeth. De veilingstukken van een groot schilderij van Frida Kahlo geschonken door Gerda’s Ding, de dvd van Roue Verveer en een boottocht geschonken door Kees & Rolinka van der Veer zijn verkocht met grote hilariteit. De biedingen waren boven verwachtingen. Na de veiling heeft de keuken alles voor de halve prijs aangeboden en het liep als een trein.

Succes
MC Lucinda Sedoc, heeft alle momenten aangegrepen om de aanwezigen te laten genieten en vragen te stellen aan de sprekers.

Gezellig met elkaar kletsen en dansen heeft de fundraising tot een succes gemaakt. Ook de ‘Dare to Dream‘-droomballon’ was een ludieke actie die heeft gewerkt. Wij hebben zoveel donaties ontvangen en het was niet allemaal geld. Er zijn nieuwe vriendschappen ontstaan en zaadjes geplant om dromen te verwezenlijken.

De communicatie naar Twitter en Facebook zijn goed ontvangen en door velen gedeeld. De volgende dag heeft Elisabeth samen met Lucinda bij de lokale radio Mart de dag samengevat. Beiden waren er het over eens dat het een geslaagde fundraising was. Dank aan iedereen die dit heeft mogelijk gemaakt.

Afspraken met Dare to Dream

Een bezoek aan BSO van Minov heeft geresulteerd in een afspraak om het VSO in Lelydorp te bezoeken en een praktijkklas op het LBO in Coronie. Mevrouw Olf en mevrouw Hew a Kie, hoofd van de afdeling, maakten duidelijk dat Minov zoekt naar oplossingen voor de groep die wij willen bedienen, ook omdat die groep steeds groter wordt.

Praktijkonderwijs
De bezoeken aan diverse praktijkonderwijs instellingen, ETO en Praktijkcentrum, beiden in Paramaribo zijn verhelderend.

Een bezoek aan een praktijkklas Kampong Baru in Saramacca deed het onderwijzershart van Elisabeth bloeden. De docenten wilden advies hoe sommige kinderen te benaderen. Elisabeth heeft haar kennis met hen gedeeld. Ze zal deze praktijkklas volgende week nogmaals bezoeken.

Verzoek
Het verzoek de praktijkschool te beginnen is gezien door de nieuwe directeur van het Minov, meneer Peneux. Deze heeft het door gestuurd naar de technische dienst voor advies en deze wacht weer op een rapport van de inspectrice. Om de twee dagen heeft Elisabeth telefonisch contact met de secretaresse.

Twinningpartner
Praktijkschool Uithoorn wilt graag de twinningpartner voor het project Dare to Dream zijn voor wat betreft materialen en kennisuitwisseling. Inschrijving en aanvraag voor de subsidie van UTSN zal in april-mei geschieden.
\

Presentaties

Elisabeth heeft de district commissaris DC, meneer Ramdani, ontmoet. In een korte fotoimpressie liet zij zien wat het project Dare to Dream van plan is en en wat zij tot nu heeft gezien. Meneer Ramdani refereerde aan een eerder bezoek van de onderwijsinspectrice die dezelfde hulpvraag heeft gesteld. En dat het beter is met haar in contact te treden.

Onderwijsinspectie
De onderwijsinspectrice deelde mee dat zij in het komende overleg met de school directeuren gaat vragen om te kijken of er nog lokalen vrij zijn en of er vrije grond om de school ligt. De DC heeft ook een belofte gedaan aan haar om een vergadering te beleggen met zijn staf om zo gegevens uit de wijken te krijgen. De praktijkschool zal niet eerder starten dan met het nieuwe schooljaar in oktober is haar idee.

KFF
De presentatie bij het KKF was goed, dankzij een voorafgaand radiointerview en het verslag dat na de presentatie in de Ware Tijd heeft gestaan. Tijdens de presentatie heeft Elisabeth kennisgemaakt met meneer Tjon a Samme van Gouden Hart, adaptiefonderwijs en mevrouw Brave van Opo Doro. Zie voorstel van dhr, Tjon a Sam.

Bankrekening

Elisabeth heeft een aanvraag gedaan voor een Dare to Dream-bankrekeningnummer bij de Surinaamse bank, DSB, via één van de contacten. Ze wacht nog op de bescheidenen voor het internetbankieren en op een bankpas. Tot die tijd moet opname en storting persoonlijk geschieden.

Waar staat Dare to Dream?

Dare to Dream bannerHet eerste kwartaal heeft het Dare to Dreamproject veel stappen kunnen maken en is er ook het nodige gebeurd in Suriname.
In januari startte stichting Dora Enterprise met de voorbereidingen van het project Dare to Dream en met een kennismaking op Uitkijk. Meteen is de voortgang van de samenwerking tussentijds geëvalueerd. De contactpersoon op OS Uitkijk heeft onvoldoende tijd gehad om voorgenomen stappen te nemen. Hierdoor konden gemaakte afspraken geen voortgang vinden. Elisabeth gaat hierdoor zelf aan de slag om planning en actiepunten uit te voeren.

Einddoel
In een telefonisch gesprek met de inspecteur van onderwijs wordt duidelijk dat stichting Dora Enterprise nog ver verwijderd is van haar einddoel; Praktijkcentrum/onderwijs. De inspectie heeft zelf bevindingen betreffende praktijkonderwijs en zal deze ook kenbaar maken bij het ministerie van onderwijs, Minov.

Projectplan
Ondertussen maakt Elisabeth een projectplan en een begeleidend schrijven klaar. Deze wordt in drievoud gepost naar de directeur van het Minov, de onderdirecteur OD, en een kopie voor de inspectie van Saramacca.

Ontwikkeling:

Nog op het programma:

  1. Het project Dare to Dream heeft nu een partner in Nederland.
  2. Minov probeert de praktijkschool te huisvesten
  3. Op 29 maart heeft stichting Dora Enterprise weer een boeng kopoe seri gepland
  4. Op 22 april overhandigd Stichting Dora Enterprise een donatie van sportkleding aan de plaatselijke meisjes softbalvereniging
  5. Zal Kampong Baru ondersteunen waar mogelijk

De Dare to Dream container pt2

Voorbereidingen voor de containerBegin januari ging de Dare to Dream container met zijn kostbare inhoud vanuit Nederland op weg naar zijn eindbestemming in Paramaribo. In Suriname was een snelle actie geboden om de Dare to Dream-container zo snel mogelijk uit de haven te krijgen.

De invoerrechten voor vrij importeren voor stichtingen en Non-profit organisatie is een procedure die loopwerk, geduld en vooral contacten vereist. Hiervoor is een verklaring van onvermogen van de Centrale bank, een verklaring van samenwerking met het Minov (ministerie van Onderwijs), een bewijs van de Belastingdienst een vereiste.

Alle diensten werken onafhankelijk van elkaar en verstrekken alleen de informatie die nodig is aansluitend op de gevraagde dienst. Wederom zijn contacten ingeschakeld die het proces versnelden.

Inklaren
Als alle papieren op orde zijn, is het moment daar om de container in te klaren. Elisabeth rijdt naar de verschillende locaties om de stukken op te halen. Het kost een ochtend om bij de belastingdienst een nummer te krijgen. Met het belastingnummer kan Dora Enterprise wederom een rechtsvrije invoer aanvraag doen, maar moet wij ook jaarlijks de belastingformulieren invullen.

Belastingplichtige
Het proces bij de belastingen was een aanslag op geduld, relativering-, en doorzettingsvermogen. Aan het eind van de ochtend is Stichting Dora Enterprise een belastingplichtige ingezetene van Suriname.

Dare to Dream inhoudContacten
De hulp bij het inklaren en op transport krijgen van de container was onvoorspelbaar groot. Sommige contacten had Elisabeth nog nooit ontmoet en alleen telefonisch gesproken. Dit zijn contacten van contacten. Plaatsing van de container was een verhaal apart. Dankzij de vele hulp die zij ontving van vrijwilligers op Uitkijk is het goed gekomen.

Boeng Kopo
Een maand na plaatsing organiseerde Elisabeth een boeng kopo seri om de SRD-rekening aan te vullen om de kosten van transport, data en beltegoed te kunnen betalen. De verplaatsing van de container naar een eigen locatie brengt ook kosten met zich mee.

Dare to Dream op de radio

radio ChetskeysElisabeth praat op de Surinaamse radio over het Dare to Dream-project. Chetskeys besteedt tijdens het KKF radiokwartiertje aandacht aan het project.

De oprichtster van Dare to Dream is nog steeds in Suriname. De eerste stappen zijn gezet en het ziet er veelbelovend uit. Mevrouw Odette Miranda van radio Chetskeys ging donderdag 27 februari in gesprek met Elisabeth.

Luister online naar het interview.

Uitzenddagen en tijden in Suriname

Zondag
11.30u: 88.10 FM Radio10 
12.30u: 103.1 FM Radio One

Maandag
16:00u: 89.7 FM Rapar

Dinsdag
10.00u: 105.7 FM Garuda
11.00u: 97.1 FM Apintie
18:30u: 94.5 FM Shalom

Dare to Dream-container staat!

De container vs de truckDe Dare to Dream-container is aangekomen in Paramaribo. De plaatsing heeft veel voeten in de aarde gehad. Letterlijk en figuurlijk’!

De container staat op zijn plek. Met dank aan familie Convalius, bestuur van Pasensie Rotoe, de eigenaar van het perceel, de mannen van Haukes transport, Tom in Nederland en Paul Sahoer.

Voeten in de aarde

Dare to Dream vrijwilligersMet dank aan Dare to Dream vrijwilligers

Voordat het zover was, had de plaatsing letterlijk veel voeten in de aarde. De vele plaatselijke vrijwilligers in Suriname hebben zich verkeken op de klus. Bij plaatsing naar het perceel waar de container voorlopig blijft, kwam meer kijken dan iedereen dacht.

Brute kracht

Bomen maken plaats voor Dare to Dream containerVanaf de haven is de container op een vrachtwagen naar het perceel gereden. Waar de vrijwilligers wachtten om het van de wagen te laden. Door de zachte grond bleef de truck steken. Een sleeper heeft met brute kracht de truck weggetrokken van het perceel. De bomen op het terrein hebben het ontgelden.

Vier uren later

De Dare to Dream container staatMaar vier uren later staat dan toch eindelijk alles op zijn plaats en is de truck weer op de weg. De spullen zijn aanwezig, Elisabeth is aanwezig en iedereen is klaar om te beginnen aan het ‘Dare to Dream’-project. Het wachten is op toestemming om te starten en dan kan het echt beginnen.

Container is onderweg

Dare to Dream containerDe Dare to Dream-container is onderweg naar Suriname. Als alles mee zit arriveert deze 19 januari in Paramaribo.

De Dare to Dream container vertrok 9 januari naar Suriname. Met behulp van buurman Tom is alles op rolletjes verlopen. Hij heeft zich ontzettend ingespannen voor Dare to Dream om het vervoer naar Vlissingen en het verschepen geregeld te krijgen.

Alles krijgt vorm

Ook in Uitkijk begint alles een beetje vorm te krijgen. Oprichtster Elisabeth is 20 december naar Suriname vertrokken en hard aan het werk om alles geregeld te krijgen. Zij overlegt in Paramaribo omtrent het klaarmaken van de grond voor de container. Ook heeft zij mensen enthousiast gekregen om te helpen.

Delegatie

Dare to Dream container

Zoals de plannen er nu voor staan vertrekt een deel van het bestuur van Dare to Dream de laatste donderdag van januari vliegen richting Suriname.